Home >>high-impact papers list
Rankings Article Downloaded
1 1555
2
TIAN Meng, HONG Mi-mi

2014 03 [93-96][Abstract](1448)[PDF:1436KB ](1549)
1549
3
XU Hai-cheng, JIA Rui-ning, BAI Peng-rui

2014 03 [25-30][Abstract](2119)[PDF:1459KB ](1377)
1377
4
ZHAO Jian-you, ZHOU Sun-feng

2011年04期 [32-35][Abstract](973)[PDF:1927KB ](1337)
1337
5

2014 01 [84-88][Abstract](1625)[PDF:489KB ](1310)
1310
6 1291
7
 LIU ZHi-qin

2017 03 [1-7][Abstract](1076)[PDF:650KB ](1265)
1265
8

2014 02 [1-6][Abstract](1600)[PDF:10223KB ](1229)
1229
9 1212
10
Changes of people's surnames in northern Shaanxi: view of Ma family at Ji town in Suide

2013 04 [19-24][Abstract](1611)[PDF:1517KB ](1150)
1150
11 1059
12

2014 01 [77-83][Abstract](1526)[PDF:603KB ](1020)
1020
13
LUO Liang, YUN Hong, XU Xing

2011年04期 [42-46][Abstract](667)[PDF:2419KB ](1016)
1016
14
TIAN Jian-rong

2014 03 [1-6][Abstract](1261)[PDF:1595KB ](1006)
1006
15 988
16 972
17 919
18

2014 01 [47-53][Abstract](925)[PDF:528KB ](916)
916
19
ZHANG Wei, SUN Shouzeng, ZHAO Yuefeng, GUO Qingjian

2014 03 [81-87][Abstract](807)[PDF:1537KB ](897)
897
20
ZHANG Shuo-xun, WANG Xiao-hong, HAN Yan

2015 01 [28-35][Abstract](891)[PDF:1503KB ](880)
880
21 871
22

2014 02 [14-19][Abstract](950)[PDF:1545KB ](859)
859
23 831
24
RUI Xi-jie

2014 03 [59-64][Abstract](918)[PDF:1449KB ](822)
822
25
ZHAO Wu, ZHOU Jian-dong, GAO Ying, PANG Jia-lan

2014 03 [53-58][Abstract](914)[PDF:1537KB ](820)
820
26

2014 02 [100-108][Abstract](691)[PDF:1571KB ](799)
799
27 789
28

2014 01 [20-26][Abstract](985)[PDF:723KB ](780)
780
29 779
30

2014 02 [75-79][Abstract](786)[PDF:1467KB ](777)
777
31

2014 01 [38-42][Abstract](1329)[PDF:429KB ](773)
773
32 771
33

2014 01 [27-31][Abstract](729)[PDF:600KB ](760)
760
34

2014 01 [129-133][Abstract](757)[PDF:598KB ](757)
757
35

2014 01 [100-104][Abstract](830)[PDF:547KB ](755)
755
36

2014 01 [1-6][Abstract](873)[PDF:510KB ](747)
747
37
CHEN Hong-yan, WANG Lei, MA Yong, ZHAO Wen-yi, SUN Shou-zeng

2014 03 [77-80][Abstract](919)[PDF:1437KB ](746)
746
38

2014 01 [32-37][Abstract](955)[PDF:460KB ](742)
742
39

2014 01 [105-110][Abstract](753)[PDF:578KB ](739)
739
40
LU Ning, ZHANG Shi-qing, ZHANG Xu, YU Ling-ling

2015 02 [59-64][Abstract](697)[PDF:438KB ](738)
738
41 737
42
SHI Shao-bo

2009年04期 [86-90][Abstract](426)[PDF:1148KB ](723)
723
43
YANG Xuan-de

2014 03 [110-115][Abstract](903)[PDF:1515KB ](719)
719
44

2014 01 [111-116][Abstract](1591)[PDF:543KB ](719)
719
45

2014 02 [80-84][Abstract](706)[PDF:1471KB ](715)
715
46 712
47

2014 01 [43-46][Abstract](767)[PDF:473KB ](701)
701
48
WANG Yong-an, HU Xiao-yang

2014 03 [65-72][Abstract](739)[PDF:1463KB ](694)
694
49
CHEN Lei, KANG Jun, WANG Lei, ZHAO Wen-yi, SUN Shou-zeng

2014 03 [73-76][Abstract](1049)[PDF:1437KB ](690)
690
50

2014 01 [15-19][Abstract](640)[PDF:573KB ](682)
682