Home >>high-impact papers list
Rankings Article Downloaded
1
ZHAO Jian-you, ZHOU Sun-feng

2011年04期 [32-35][Abstract](1406)[PDF:1927KB ](2273)
2273
2
TIAN Meng, HONG Mi-mi

2014 03 [93-96][Abstract](1927)[PDF:1436KB ](2221)
2221
3

2014 01 [84-88][Abstract](2041)[PDF:489KB ](2217)
2217
4 1841
5

2014 02 [1-6][Abstract](2172)[PDF:10223KB ](1829)
1829
6
LUO Liang, YUN Hong, XU Xing

2011年04期 [42-46][Abstract](1047)[PDF:2419KB ](1710)
1710
7
XU Hai-cheng, JIA Rui-ning, BAI Peng-rui

2014 03 [25-30][Abstract](2761)[PDF:1459KB ](1683)
1683
8
 LIU ZHi-qin

2017 03 [1-7][Abstract](1464)[PDF:650KB ](1656)
1656
9
Changes of people's surnames in northern Shaanxi: view of Ma family at Ji town in Suide

2013 04 [19-24][Abstract](2155)[PDF:1517KB ](1621)
1621
10 1597
11 1576
12 1504
13
WANG Xiao-fang, ZHAO Yu-hao

2016 03 [109-115][Abstract](721)[PDF:491KB ](1472)
1472
14 1339
15 1331
16 1322
17
TIAN Jian-rong

2014 03 [1-6][Abstract](1591)[PDF:1595KB ](1307)
1307
18 1306
19 1304
20 1261
21

2014 01 [47-53][Abstract](1146)[PDF:528KB ](1229)
1229
22

2014 01 [77-83][Abstract](1839)[PDF:603KB ](1200)
1200
23

2014 02 [100-108][Abstract](936)[PDF:1571KB ](1196)
1196
24

2014 02 [14-19][Abstract](1257)[PDF:1545KB ](1185)
1185
25 1176
26 1167
27 1167
28
SHI Shao-bo

2009年04期 [86-90][Abstract](651)[PDF:1148KB ](1165)
1165
29
ZHANG Shuo-xun, WANG Xiao-hong, HAN Yan

2015 01 [28-35][Abstract](1212)[PDF:1503KB ](1155)
1155
30 1154
31
RUI Xi-jie

2014 03 [59-64][Abstract](1201)[PDF:1449KB ](1147)
1147
32
ZHANG Wei, SUN Shouzeng, ZHAO Yuefeng, GUO Qingjian

2014 03 [81-87][Abstract](1055)[PDF:1537KB ](1140)
1140
33 1117
34
ZHAO Wu, ZHOU Jian-dong, GAO Ying, PANG Jia-lan

2014 03 [53-58][Abstract](1217)[PDF:1537KB ](1101)
1101
35 1079
36
LI Yu-min

2010年02期 [1-7][Abstract](801)[PDF:277KB ](1072)
1072
37 1069
38 1066
39

2014 02 [75-79][Abstract](1110)[PDF:1467KB ](1044)
1044
40 1029
41 1024
42

2014 01 [27-31][Abstract](904)[PDF:600KB ](996)
996
43

2014 02 [80-84][Abstract](929)[PDF:1471KB ](994)
994
44 987
45
XIA Yun,YU Qi-tong,LIN Zi-li

2018 02 [32-41][Abstract](341)[PDF:1634KB ](983)
983
46

2014 01 [129-133][Abstract](978)[PDF:598KB ](970)
970
47

2014 01 [38-42][Abstract](1593)[PDF:429KB ](970)
970
48

2014 01 [20-26][Abstract](1208)[PDF:723KB ](970)
970
49

2014 01 [105-110][Abstract](979)[PDF:578KB ](967)
967
50
ZHANG Qian-wen1,2, LIU Yan-hai3

2017 03 [64-71][Abstract](1195)[PDF:542KB ](957)
957