Home >>high-impact papers list
Rankings Article Browsed
1
XU Hai-cheng, JIA Rui-ning, BAI Peng-rui

2014 03 [25-30][Abstract](1454)[PDF:1459KB ](1103)
1454
2 1387
3

2014 01 [111-116][Abstract](1147)[PDF:543KB ](501)
1147
4

2014 01 [38-42][Abstract](1099)[PDF:429KB ](592)
1099
5

2014 01 [77-83][Abstract](1073)[PDF:603KB ](831)
1073
6

2014 01 [84-88][Abstract](1008)[PDF:489KB ](996)
1008
7 983
8 977
9

2014 02 [1-6][Abstract](895)[PDF:10223KB ](932)
895
10
Changes of people's surnames in northern Shaanxi: view of Ma family at Ji town in Suide

2013 04 [19-24][Abstract](862)[PDF:1517KB ](897)
862
11
GUO Qiang

2006年01期 [64-67][Abstract](830)[PDF:140KB ](81)
830
12 816
13
TIAN Meng, HONG Mi-mi

2014 03 [93-96][Abstract](796)[PDF:1436KB ](1112)
796
14

2014 01 [20-26][Abstract](766)[PDF:723KB ](589)
766
15 763
16
CHEN Lei, KANG Jun, WANG Lei, ZHAO Wen-yi, SUN Shou-zeng

2014 03 [73-76][Abstract](737)[PDF:1437KB ](505)
737
17

2014 01 [32-37][Abstract](720)[PDF:460KB ](555)
720
18 718
19

2014 01 [47-53][Abstract](711)[PDF:528KB ](638)
711
20 695
21 693
22 686
23
CHEN Hong-yan, WANG Lei, MA Yong, ZHAO Wen-yi, SUN Shou-zeng

2014 03 [77-80][Abstract](661)[PDF:1437KB ](558)
661
24

2014 01 [1-6][Abstract](649)[PDF:510KB ](567)
649
25
RUI Xi-jie

2014 03 [59-64][Abstract](640)[PDF:1449KB ](577)
640
26 627
27 626
28
WANG Ai-dong

2008年01期 [20-24][Abstract](616)[PDF:1705KB ](248)
616
29
ZHANG Gai-ping, LUO Jiang-ke, RONG Chao-he

2014 04 [31-35][Abstract](604)[PDF:748KB ](392)
604
30 603
31
ZHAO Wu, ZHOU Jian-dong, GAO Ying, PANG Jia-lan

2014 03 [53-58][Abstract](601)[PDF:1537KB ](544)
601
32
ZHANG Qian-wen1,2, LIU Yan-hai3

2017 03 [64-71][Abstract](595)[PDF:542KB ](400)
595
33

2014 01 [100-104][Abstract](593)[PDF:547KB ](574)
593
34 583
35
ZHAN Xue-li, ZHANG Shi-ying, ZHANG Rui-feng

2006年01期 [51-54,59][Abstract](577)[PDF:180KB ](110)
577
36 571
37

2014 01 [54-58][Abstract](567)[PDF:510KB ](473)
567
38
FAN Hong-da

2014 03 [104-109][Abstract](566)[PDF:1455KB ](430)
566
39
ZHANG Wei, SUN Shouzeng, ZHAO Yuefeng, GUO Qingjian

2014 03 [81-87][Abstract](560)[PDF:1537KB ](627)
560
40 559
41

2014 01 [43-46][Abstract](558)[PDF:473KB ](518)
558
42
ZHANG Mao-ze

2013 02 [71-76][Abstract](555)[PDF:1452KB ](319)
555
43

2014 01 [123-128][Abstract](549)[PDF:488KB ](454)
549
44 549
45

2014 01 [129-133][Abstract](546)[PDF:598KB ](559)
546
46
WANG Yong-an, HU Xiao-yang

2014 03 [65-72][Abstract](545)[PDF:1463KB ](498)
545
47
CHENG Jian-kang

2014 04 [116-120][Abstract](545)[PDF:837KB ](294)
545
48

2014 01 [105-110][Abstract](540)[PDF:578KB ](523)
540
49 538
50

2014 01 [27-31][Abstract](535)[PDF:600KB ](572)
535