Home >>high-impact papers list
Rankings Article Browsed
1 4021
2
XU Hai-cheng, JIA Rui-ning, BAI Peng-rui

2014 03 [25-30][Abstract](3693)[PDF:1459KB ](2001)
3693
3

2014 02 [1-6][Abstract](3205)[PDF:10223KB ](2300)
3205
4
Changes of people's surnames in northern Shaanxi: view of Ma family at Ji town in Suide

2013 04 [19-24][Abstract](3193)[PDF:1517KB ](1959)
3193
5

2014 01 [84-88][Abstract](2885)[PDF:489KB ](2572)
2885
6
TIAN Meng, HONG Mi-mi

2014 03 [93-96][Abstract](2818)[PDF:1436KB ](2506)
2818
7

2014 01 [111-116][Abstract](2471)[PDF:543KB ](1201)
2471
8
ZHAO Jian-you, ZHOU Sun-feng

2011年04期 [32-35][Abstract](2397)[PDF:1927KB ](2688)
2397
9
 LIU ZHi-qin

2017 03 [1-7][Abstract](2372)[PDF:650KB ](1954)
2372
10 2224
11 2207
12

2014 01 [77-83][Abstract](2174)[PDF:603KB ](1445)
2174
13
OU Guo-li, WANG Dong-xue

2017 04 [25-30][Abstract](2079)[PDF:491KB ](935)
2079
14
TIAN Jian-rong

2014 03 [1-6][Abstract](2019)[PDF:1595KB ](1588)
2019
15
 Wang Guang-rong

2017 02 [30-35][Abstract](1994)[PDF:484KB ](1069)
1994
16 1983
17

2014 01 [38-42][Abstract](1946)[PDF:429KB ](1225)
1946
18 1936
19 1929
20 1885
21 1835
22 1833
23
LUO Liang, YUN Hong, XU Xing

2011年04期 [42-46][Abstract](1827)[PDF:2419KB ](2089)
1827
24 1813
25
CHEN Lei, KANG Jun, WANG Lei, ZHAO Wen-yi, SUN Shou-zeng

2014 03 [73-76][Abstract](1793)[PDF:1437KB ](1123)
1793
26
LI Li,CHEN Xiao-qi

2017 05 [57-67][Abstract](1790)[PDF:1266KB ](750)
1790
27 1787
28
WANG Xiao-fang, ZHANG Wen-xiu

2017 04 [31-38][Abstract](1781)[PDF:494KB ](1109)
1781
29

2014 02 [14-19][Abstract](1756)[PDF:1545KB ](1512)
1756
30 1688
31 1656
32
CHENG Jian-kang

2014 04 [116-120][Abstract](1641)[PDF:837KB ](879)
1641
33 1638
34
GUO Qiang

2006年01期 [64-67][Abstract](1621)[PDF:140KB ](722)
1621
35 1620
36 1617
37
WANG Ling, GUANG Shan-jun, WU Xiao-jun

2017 05 [49-56][Abstract](1598)[PDF:1356KB ](637)
1598
38
ZHAO Wu, ZHOU Jian-dong, GAO Ying, PANG Jia-lan

2014 03 [53-58][Abstract](1595)[PDF:1537KB ](1397)
1595
39
ZHANG Qian-wen1,2, LIU Yan-hai3

2017 03 [64-71][Abstract](1589)[PDF:542KB ](1249)
1589
40
ZHANG Shuo-xun, WANG Xiao-hong, HAN Yan

2015 01 [28-35][Abstract](1583)[PDF:1503KB ](1466)
1583
41
CHEN Hong-yan, WANG Lei, MA Yong, ZHAO Wen-yi, SUN Shou-zeng

2014 03 [77-80][Abstract](1582)[PDF:1437KB ](1168)
1582
42
RUI Xi-jie

2014 03 [59-64][Abstract](1578)[PDF:1449KB ](1418)
1578
43

2014 01 [20-26][Abstract](1562)[PDF:723KB ](1206)
1562
44

2014 01 [32-37][Abstract](1541)[PDF:460KB ](1128)
1541
45
LI Xiao-ling, GE Chang-fu, HOU Xiao-tian

2017 03 [45-56][Abstract](1527)[PDF:535KB ](807)
1527
46

2014 02 [75-79][Abstract](1526)[PDF:1467KB ](1349)
1526
47

2014 01 [47-53][Abstract](1511)[PDF:528KB ](1522)
1511
48

2014 01 [1-6][Abstract](1501)[PDF:510KB ](1172)
1501
49
YANG Xuan-de

2014 03 [110-115][Abstract](1483)[PDF:1515KB ](1153)
1483
50 1474