Home >> []Columns
[ GUO Xiao-long,LIU Bing-bing]

2018 03 [Abstract](400)[PDF:1636KB](195)
[ ZHANG Wei-dong,BU Cai-qi]

2018 03 [Abstract](401)[PDF:1279KB](177)
[ CHEN Si-lu 1 ,REN Tong-xuan2 ,CHEN Yu-jie3]

2018 03 [Abstract](370)[PDF:1022KB](148)
[ SHI Jing, XIN Lei]

2018 02 [Abstract](474)[PDF:1366KB](251)
[ YANG Xiu-yun, LI Yang-zi,RUAN Li-juan]

2018 02 [Abstract](534)[PDF:1125KB](254)
[LI Xiao-ling, GE Chang-fu, HOU Xiao-tian]

2017 03 [Abstract](1212)[PDF:535KB](602)
[ZHANG Qian-wen1,2, LIU Yan-hai3]

2017 03 [Abstract](1293)[PDF:542KB](1012)
[DONG Xiao-lin, XUE Wen-jie, SONG Cheng]

2016 02 [Abstract](673)[PDF:513KB](498)
[WANG Zhen-ya ]

2014 04 [Abstract](592)[PDF:656KB](453)
[OU-YANG An1, CHEN Ling-bing2]

2011年01期 [Abstract](447)[PDF:1397KB](580)
[DUAN Zhao-wen1,2, LI Shi-ping1, ZHANG Zhao-qin2]

2011年01期 [Abstract](751)[PDF:1687KB](470)